• toshiba 1t 2.5
  • Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba Bad sector – 4.5

    Ngày 4/5/2016 khôi phục dữ liệu cho a.Quang – 0166700374. Ổ cứng Toshiba 320GB lúc nhận lúc không, treo, không copy được dữ liệu do bad sector. Dữ liệu khách yêu cầu được lấy lại và bàn giao sau 1 ngày.

Page 1 of 41234