Ngày 10/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho Cty Thanh Thảo. HDD 250G model HD253GJ samsung. Lỗi đầu đọc

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments