Ngày 13/4/2014 Cứu lại dữ liệu cho Cty Thanh Thảo. HDD samsung model HD160JJ. Lỗi đầu đọc

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments