Ngày 17/2/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Hiến DT 0904292689. HDD samsung model HD162GJ bị bó trục motor

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments