Ngày 27/2/2014 Cứu lại dữ liệu cho A Thủy DT 01235265888 HDD WD3200AAKX Lỗi đầu đọc, kêu lạch cạch

Hiệu Khuất Quang

Comments

comments