Ngày 11/5 phục hồi dữ liệu thành công cho anh Nghị (Xuân Trường-Nam Định).(0985555620).Loại thiết bị: samsung SV060N .Tình trạng : lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/4 anh Nghị ở Xuân Trường Nam Định Nhờ chú Quang Mang tới trung tâm ổ cứng máy tính của  mình với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành xử lý.Qua kì nghỉ lễ và do Anh Nghị có việc bận tới ngày 8/5 mới kiểm tra được dữ liệu và trung tâm đã copy dữ liệu và gửi vào cho anh Nghị ngày 11/5.

IMG_0301[1]

Comments

comments