Chương trình bác sỹ máy tính VTC2 làm phóng sự về dịch vụ cứu dữ liệu lại  cuumaytinh.com

Trong trương trình mô tả màn hình hoạt động của máy cứu dữ liệu chuyên dụng Pc3000 tại cuumaytinh. Tư vấn cho người dùng laptop tránh các lỗi gây hỏng ổ cứng mất dữ liệu

Chương trình vô cùng hữu ích do Trung tâm phục hồi dữ liệu HDD phối hợp cùng VTV2 thực hiện nhằm mục đích khôi hục dữ liệu do nhiều nguyên nhân.