Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB chết cơ – 30/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu của a. Minh (0977234270). Ổ cứng western qua kiểm tra, kết luận là chết cơ. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Đến ngày 28/12, dữ liệu đã được phục hồi hoàn toàn và bàn giao trả khách hàng.

aM

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB chết cơ – 30/12
Rate this post

Comments

comments