Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160Gb hỏng đầu từ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/12/2015, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160Gb của khách hàng ở Lào Cai. Kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 24/12, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và gửi về trả khách.

SS160

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160Gb hỏng đầu từ
Rate this post

Comments

comments