Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB mất phân vùng_ 23/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/12/2015, cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB cho khách hàng ( 0983229288). Ổ cứng bị mất phân vùng dữ liệu. Kỹ thuật đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn ngay trong ngày cho khách hàng

wd 500gb 3.5

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB mất phân vùng_ 23/12
Rate this post

Comments

comments