Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB không nhận_ 22/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/11/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB của a.Đức (0976835099). Ổ cứng không nhận.Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. A Đức có hẹn là a đi công tác nên đến 22/12 a mới đến kiểm tra và coppy dữ liệu

A ĐỨc

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB không nhận_ 22/12
Rate this post

Comments

comments