Cứu dữ liệu ổ cứng samsung , không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 15/10/2015, cứu dữ liệu cho a.Dũng (0904653300). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 80GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

ss80GB

 

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung , không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments