Cứu dữ liệu ổ cứng seagate,bad nặng cho a. Điệp

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 14/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Điệp (0945051244). Loại thiết bị: ổ cứng seagate, dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad nặng.

A-Điệp

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate,bad nặng cho a. Điệp
Rate this post

Comments

comments