Cứu dữ liệu ổ cứng seagte, lỗi đầu đọc cho a.Trường

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 07/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Trường (0986662213). Loại thiết bị: ổ cứng seagte, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A.-Trường

Cứu dữ liệu ổ cứng seagte, lỗi đầu đọc cho a.Trường
Rate this post

Comments

comments