Cứu dữ liệu ổ cứng western 500Gb bad – 31/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a. Tuấn Anh (0988080388). Ổ cứng western 500GB bị Bad nặng. Tiến hành khôi phục dữ liệu ổ cứng trong 1 ngày. Ngày 29/12 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

TA

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500Gb bad – 31/12
Rate this post

Comments

comments