Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB format mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 22/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB của a. Thuật (0973425346). Ô cứng bị format mất dữ liệu. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu và bàn giao ngay trong ngày trả khách hàng

wd 500gb 3.5

Cứu dữ liệu ổ cứng western 500GB format mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments