Cứu dữ liệu thẻ nhớ SanDisk, format mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hùng( 091289360), thẻ nhớ SanDisk 16GB. Lỗi: format mất dữ liệu.

Thẻ nhớ

Cứu dữ liệu thẻ nhớ SanDisk, format mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments