cứu dữ liệu USB lỗi format cho cô Tám

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 03/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho cô Tám (01667581077). Loại thiết bị: USB 16GB . Tình trạng: format mất dữ liệu.

usb

 

cứu dữ liệu USB lỗi format cho cô Tám
Rate this post

Comments

comments