Ngày 30/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0989154223). Loại thiết bị: Seagate, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad nặng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/3/2015, khôi phục dữ liệu thành công cho a. Dũng(0989154223). Loại thiết bị: Seagate, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad nặng.

ADungc

Ngày 30/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0989154223). Loại thiết bị: Seagate, dung lượng 500GB. Tình trạng: Bad nặng.
Rate this post

Comments

comments