Ngày 06/6/2013 A Trọng DT 0903.449.682 Công ty CP xây dựng Công trình ngầm lấy lại toàn bộ dữ liệu trên 2HDD 36,4G HP chạy RAID 0.

Cường Mạnh

A Trọng DT 0903.449.682 Công ty CP xây dựng Công trình ngầm lấy lại toàn bộ dữ liệu trên 2HDD 36,4G HP chạy RAID 0. Một ổ bị hỏng đầu đọc. phải thay trong phòng sạch. Do dữ liệu cần gấp nên anh trọng yêu cầu được xử lý ngay trong ngày. Cuumaytinh đã cố hết sức nhanh nhất. và đã trả lại dữ liệu toàn vẹn cho anh ngay vào buổi chiều.

cuudulieuraid6

Comments

comments