Ngày 25/4/2014 Cứu dữ liệu thành công cho anh A Vịnh :09133804885 Server DELL RAID 5, 4 HDD SCSI. Cảng hàng không CAGO Nội bài

Server DELL : cấu hình raid 5

4 HDD 73.4GB SCSI. Hệ thống raid bị lỗi 2 ổ cách nhau 2 ngày .

Sau khi hdd đầu tiên bị lỗi chưa kịp thay thế .

HDD 2 lỗi làm hệ  thống ngừng hoạt động.

Sau 1 ngày xử lý cuumaytinh đã bàn giao 100% dữ liệu cho khách hàng

cứu dữ liệu máy chủ server RAID 5
cứu dữ liệu máy chủ server RAID 5