Ngày 23 /10/2012 Cứu toàn bộ dữ liệu Ổ cứng mạng NAS Buffalo 8TB Trung tâm Thông tin – BHXH Việt Nam

Cường Mạnh

Ngày 23 /10/2012 Cứu toàn bộ dữ liệu Ổ cứng mạng NAS Buffalo 8TB Trung tâm Thông tin – BHXH Việt Nam Sau gần 10 ngày làm việc toàn bộ dữ liệu BHXH của tất cả các tỉnh cả nước đã được hồi phục 100%.

NAS Buffalo BHXH

Comments

comments