Ngày 30/3/2015, cứu dữ liệu cho a. Chung( KH Phú Thọ)0915165944. Loại thiết bị: Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/3/2015, cứu dữ liệu cho a. Chung( KH Phú Thọ)0915165944. Loại thiết bị: Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

a.Chung

Ngày 30/3/2015, cứu dữ liệu cho a. Chung( KH Phú Thọ)0915165944. Loại thiết bị: Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments