Cứu lại toàn bộ 14TB dữ liệu cho Đài truyền hình Ninh Bình.

Cường Mạnh

Cứu dữ liệu

Anh Hoàng Đình Hưng 0904.835.186 Đài Truyền Hình Ninh Bình chuyển Server gồm 24TB ổ cứng, trong đó chứa khoảng 14TB dữ liệu quan trọng tới Cuumaytinh yêu cầu cứu lại dữ liệu. Sau 4 ngày làm việc Cuumaytinh đã ban giao toàn bộ dữ liệu cho Anh Hưng

Một số hình ảnh tại Cuumaytinh

P0948_03-12-11

P0950_03-12-11

P1827_01-12-11 P095001_03-12-11

 

 

Ổ cứng được đóng hộp gửi về ninh bình:

P1638_05-12-11

cuumaytinh.com

 

Comments

comments