Ngày 30/11/2012 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Dự án An Toàn Giao Thông Đường Bộ Việt Nam. HDD Seagate 160G mất dữ liệu

Cường Mạnh

Ngày 30/11/2011 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho Dự án An Toàn Giao Thông Đường Bộ Việt Nam. Ủy ban ATGT Quốc gia. HDD Seagate 160G mất dữ liệu

Comments

comments