Ngày 31/1/2013Cứu dữ liệu cho Mr IOANNIS ABATZIS Tư vấn trưởng Văn phòng thăm dò khai thác dầu khí Đan Mạch

Cường Mạnh

Ngày 31 tháng 1 năm 2012 Cuumaytinh tiếp đón vị khách đầu tiên của năm 2012. Ông IOANNIS ABATZIS Tư vấn trưởng Văn phòng thăm dò khai thác dầu khí Đan Mạch. Với yêu cầu cứu lại toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng di động WD 120 GB. Chứa toàn bộ dữ liệu làm việc và dữ liệu cá nhân Rất quan trọng. Cuumaytinh đã tiến hành đánh giá và xử lý ngay trong ngày .

 

IMG_3718

 

Cuối ngày cuumaytinh đã phục hồi dữ liệu toàn bộ và trả lại cho ông IOANNIS ABATZIS . Cuumaytinh cũng cam kết bảo đảm an toàn bí mật dữ liệu của ông.

Ngày 31/1/2013Cứu dữ liệu cho Mr IOANNIS ABATZIS Tư vấn trưởng Văn phòng thăm dò khai thác dầu khí Đan Mạch
Rate this post

Comments

comments