Ngày 8/12/2013 Cứu dữ liệu HDD seagate 2.5” 250 gb Chị Trang 0948991985 bad sector

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 8/12/2013Cứu dữ liệu HDD seagate  2.5” 250 gb Chị Trang 0948991985 bad sector

Comments

comments