Ngày 28/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Lương(0904758689). Loại thiết bị: Western và Seagate, dung lượng 500GB/ 1HDD. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 28/3/2015,khôi phục dữ liệu thành công cho a.Lương(0904758689). Loại thiết bị: Western & Seagate, dung lượng 500GB/ 1 HDD. Tình trạng: Không nhận.

IMG_2905

Comments

comments