Ngày 05/11/2011 Cứu lại tòan bộ dữ liệu máy chủ cho Công ty Cổ Phần Đầu tư Bắc Kỳ. 2 HDD 500G Chạy RAID 0 Của IBM NAS DS3200

Cường Mạnh
Ngày 04/11/2011 A Tú DT 0947.151.544 Công ty Cổ Phần Đầu tư Bắc Kỳ.Chuyển 2 HDD 500G Seagate Của IBM NAS DS3200, Chạy RAID 0 tới Cuumaytinh yêu cầu phục hồi lại tòan bộ dữ liệu. Cả 2 HDD đã được một đơn vị khác đã can thiệp nhưng không xử lý được. Sau 2 ngày làm việc Cuumaytinh đã phục hồi lại tòan bộ dữ liệu trên 2 ổ cứng cho công ty Bắc Kỳ.

Ngày 04/11/2011 A Tú DT 0947.151.544 Công ty Cổ Phần Đầu tư Bắc Kỳ.Chuyển   2 HDD 500G Seagate Của IBM NAS DS3200, Chạy RAID 0 tới Cuumaytinh yêu cầu phục hồi lại tòan bộ dữ liệu.
Cả 2 HDD đã được một đơn vị khác đã can thiệp nhưng không xử lý được. Sau 2 ngày làm việc Cuumaytinh đã phục hồi lại tòan bộ dữ liệu trên 2 ổ cứng cho công ty Bắc Kỳ.

Comments

comments