Cứu dữ liệu máy chủ RAID cho Tổng cục 7 Bộ công an !

Cường Mạnh

Vừa qua cứu máy tính nhận được yêu cầu cứu dữ liệu từ tổng cụ 7 bộ công an. Server DELL đời cũ chạy raid 5. với đặc thù công việc Không được phép mang ra ngoài làm. Các kỹ thuật viên đã bố trí người và máy móc mang vào tận nơi cùng với sự giám sát của các cán bộ trong tổng cục. sau 12 tiếng làm việc toàn bộ dữ liệu quan trọng đã được phục hồi 100%.

1115440464_cuu.du.lieu.maychu

Comments

comments