Cứu dữ liệu thành công cho nhà máy Z115 – Thái Nguyên

Cường Mạnh

Cứu dữ liệu thành công cho Nhà máy Z115 – Thái Nguyên Loại ổ: HDD 160Gb dùng cho máy CNC công nghiệp Lỗi . Chết đầu từ Tỉ lệ thành công 85 %

Cứu dữ liệu thành công cho nhà máy Z115 – Thái Nguyên
Rate this post

Comments

comments