Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160 lỗi đầu đọc_ 19/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/12/2015, chú Tiến đến trung tâm, mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB lỗi đầu đọc. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Đến ngày 18/12, đã lấy lại toàn bộ dữ liệu. Ngày 19/12 bàn giao dữ liệu

Chú Tiến

 

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160 lỗi đầu đọc_ 19/12
Rate this post

Comments

comments