Cứu dữ liệu ổ cứng FuJitsu, không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 9/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Ninh (0969996830). Loại thiết bị: ổ cứng FuJitsu, dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A.-ninh

Cứu dữ liệu ổ cứng FuJitsu, không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments