Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB gộp ổ – 26.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của bạn Linh – 01697705004. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 22/9 đã phục hồi dữ liệu đầy đủ nhưng 26/9 khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu

Linh

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB gộp ổ – 26.9
Rate this post

Comments

comments