Cứu dữ liệu Ổ cứng Hitachi 500Gb, bad sector. 17.11

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/11/2015, cứu dữu liệu ổ cứng cho chị Phương (0436369608). Ổ cứng Hitachi 500GB, bad sector.

KN

Cứu dữ liệu Ổ cứng Hitachi 500Gb, bad sector. 17.11
Rate this post

Comments

comments