Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bó cơ – 13.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của a.Long – 0912238632. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, không quay. sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị bó cơ. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

long

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bó cơ – 13.9
Rate this post

Comments

comments