Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi, không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/11/2015, cứu dữ liệu ổ cứng cho a.Phương (0902140777): ổ cứng Hitachi 500GB, không nhận ổ cứng.

A Phương

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi, không nhận
Rate this post

Comments

comments