Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ cho a. Đức

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 10/10/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Đức (0912390911). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A-ĐỨc

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi lỗi cơ cho a. Đức
Rate this post

Comments

comments