Cứu dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng của a. Tiến Anh (0976658314). Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu ngay trong ngày.

CT

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments