Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB mất dữ liệu – 5.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB của a. Tĩnh – 0988567135. Ổ cứng bị xóa nhầm mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật đã khôi phục dữ liệu và bàn giao trong ngày trả khách hàng

laptop

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB mất dữ liệu – 5.8
Rate this post

Comments

comments