Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/1/2016, cuumaytinh nhận 1 HDD từ Huế, yêu cầu cứu dữ liệu. Ổ cứng Maxtor 80GB không nhận. Kĩ thuật kiểm tra và kết luân ổ bị lỗi cơ. Chúng tôi đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 19/1/2016 đã phục hồi dữ liệu và gửi trả khách hàng

maxtor 40gb 3.5

Cứu dữ liệu ổ cứng Maxtor 80GB lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments