Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer gộp ổ – 2/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/3/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer cho a.Tùng (0936584559). Do cài win lỗi, dẫn đến gộp ổ, mất dữ liệu. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu vàn bàn giao ngay trong ngày cho khách hàng.

A Tùng

 

Cứu dữ liệu ổ cứng máy laptop Acer gộp ổ – 2/3
Rate this post

Comments

comments