Cứu dữ liệu ổ cứng MyBoox seagate 2TB bad sector

Thu Huong Nguyễn

Cuumaytinh tiếp nhận yêu  cầu cứu dữ liệu ổ cứng MyBoox seagate 2TB của a.Bảo (0989124035). Ổ cứng bị bad sector. Sau 2 ngày khôi phục dữ liệu, kĩ thuật đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

A Bảo1

Cứu dữ liệu ổ cứng MyBoox seagate 2TB bad sector
Rate this post

Comments

comments