Cứu dữ liệu ổ cứng ổ cứng samsung 160GB hỏng cơ – 19.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 16/7/2016 cuumaytinh tiếp nhận 1 bưu phẩm được gửi từ Quảng Ninh của khách hàng – 0977516585 với mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB ( bên trong bưu phẩm). Ổ cứng được gửi đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị hỏng cơ, chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán, dữ liệu được gửi về Quảng Ninh trả khách hàng.

QN

Cứu dữ liệu ổ cứng ổ cứng samsung 160GB hỏng cơ – 19.7
Rate this post

Comments

comments