Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 1,5TB Bad sector – 17.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 15/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của chú Bình – 0903422555. Ổ cứng samsung 1,5TB vẫn nhận nhưng xuất hiện màn hình xanh liên tục và không truy suất được dữ liệu. Sau khi nghe chú Bình mô tả tình trạng ổ cứng, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng của chú bị Bad sector. Kỹ thuật đã cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 17/6 toàn bộ dữ liệu khách yêu cầu đã được lấy lại và bàn giao trả khách hàng.

chú Bình

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 1,5TB Bad sector – 17.6
Rate this post

Comments

comments