Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB Bad – 6.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 5/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB của a.Thông – 0986076866. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng vẫn nhận nhưng chập chờn, chạy rất chậm. Không thể copy được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad sector. Kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 5/10 đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng

A Thông

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 160GB Bad – 6.10
Rate this post

Comments

comments