Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB không nhận- 21/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB cảu a.Tùng (0904252588). Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, kết luân ổ cứng bị lỗi cơ. Tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 20/1 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn. 21/1 khách hàng đến copy và nhận lại dữ liệu

khoi-phuc-du-lieu-o-cung-samsung250

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB không nhận- 21/1
Rate this post

Comments

comments