Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB không nhận – 5.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 4/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB của a.Hoan – 0963597759. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 5/10 đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

Bạn HOan

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 250GB không nhận – 5.10
Rate this post

Comments

comments