Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB không nhận – 21.9

Thu Huong Nguyễn

Ngày 20/9/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của a. Thuần – 0913023302. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 21/9 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

car

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB không nhận – 21.9
Rate this post

Comments

comments