Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB format mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 11/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của a. Đại (0977723312) ổ cứng bị format mất dữ liệu. Kỹ thuật đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong ngày và bàn giao cho khách hàng

ss 160

 

Cứu dữ liệu ổ cứng samsung 80GB format mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments